top of page

הגנה כנגד ריבוי תוקפים

כשמדובר במצב בו יחיד מותקף על ידי ריבוי תוקפים, אתם לא רוצים להיות אותו היחיד. ישנן מספר מטרות ומספר אסטרטגיות למצבים אלו. מטרות...

השקעה וחיבור

רכישת מיומנות חדשה באה עם מחיר. תג המחיר מורכב מששה מרכיבים, "ששת התשלומים" (אשר חמישה מתוכם לומדו ע"י מאסטר סו דונג צ'ן). 1. כוונה 2....

bottom of page